Vanakoolimehed.ee on minu ühes 2000. aasta TTÜ informaatika praktikumi tunnis loodud veebileht, mille arendustööd ei ole 10-aasta jooksul puisest HTML-keelest kaugemale jõudnud, kuid mida on vahepealsel ajal siiski täiendatud üle 20 000 pildi ja kommentaariga. Kõikide piltide puhul ei saa küll tagantjärele uhke olla, kuid pole mõtet ka tagantjärele ajalugu muutma hakata.

Viimasel ajal on leht erinevatel põhjustel jäänud hooletusse, proovime end parandada…

http://www.vanakoolimehed.ee