Pokker, eriti Texas Holdem, on populaarne ja hasartne seltskonnamäng, mida tihti mängitakse õhtustel üritustel sissejuhatava mänguna. Kuna tegemist võib olla suhteliselt ajamahuka mänguga, siis mitmetel (meeste)üritustel on see ka “väljajuhatavaks” osaks.

Tihti “kohandatakse” pokkeri reegleid vastavalt reede/laupäeva õhtule kas stripp- või alkopokkeriks… või mõlemale vastavaks. Järgnevalt ülevaade ja soovitused “kohandatud” reeglitest.

Mängu alguses saavad mängijad minimaalse arvu zetoone sisseostuks. Soovitavalt tasuta või raha peale mängides kokkulepitud summa eest. Joogi tarbimine või mingi riideeseme loovutamine ei tohiks sisseostul olla kohustuslik, sest kõikides joogimängudes võiks siiski olla variant, mis võimaldab ka alkoholi mittetarbivatel isikutel osa võtta.

Reeglid lihtsad:

1) Igal mängu hetkel on võimalik teatud koguse zetoonide lunastamiseks tarbida ettemääratud joogikogust või võtta seljast üks riideese. Üldjuhul alustatakse joogi tarbimisega ning II faasis võetakse riideesemeid.

NB: võimalus oma zetoone igal mängu hetkel täiendada (mitte ainult siis kui stäkk otsas) motiveerib osalejaid rohkem pokkerivälisele tegevusele.

2) Mängija jaoks saab mäng läbi kui zetoonid otsas ja ta ei ole nõus lisazetoonide hankimiseks kokkulepitud tegevusi tegema.

3) Kui jook või zetoonid otsas või keegi ei soovi enam juurde lunastada (ja riided ära), siis on mäng läbi ja võitjal õigus auhinnale…

Vihje: pokkerit veidi oskavad ja alkopokkerit mänginud isikud teavad, et lisaks tasuta saadud stäkile on kohe alguses mõistlik teha 1-2 sisseostu, et suurema stäkiga hakata teisi “terroriseerima”.

Jaga ka oma stripp- või alkopokkeri kogemusi…