Esimene “Gustav Sule mälestusvõistluse mälestusvõistlus” toimus 2001. aastal TTÜ Majandusteaduskonna suvepäevade raames. Kuigi Sule Gustav oli hoopis odaviskaja ning temanimelised tuntud mälestusvõistlused toimuvad kergejõustikus, tähendas loominguline “mälestusvõistluse-mälestusvõistlus” hoopis (spordi)ala, mille detailid mõeldi välja üritusel kohapeal.

Sellest vanast asjast võiks meelde jätta ja õppust võtta, et ürituse programmi, kava või kutset luues on tähtis läheneda loominguliselt isegi juhul kui mõni aeg enne üritust ei ole täpselt teada, mis võistlused või programmid päevakorras on.

Näiteks kumb alljärgnev sotsialistlik suvepäevade näidiskava rohkem osalisi kokku meelitab?

“Meie EttevõtteX suvepäevad”
Stiil: Nõukogudeaeg
Aeg ja koht: TurismitaluX, kell, kuupäev, kuu
Õhtut juhivad: Maie ja Valdur

või:

Tähelepanu töölisklass!
Suure Oktoobrirevolutsiooni uute võitude tähistamised toimuvad (aeg) Ranna Sohvoosi peabrigadiri juures (aadress).
Päevakavas:
– kõikide maade proletaarlaste ühinemine,
– 5-aastaku täitmine 4 tunniga,
– pioneeride paraad
V’glavnom role: Seltsimees Võsa ja Jaamaülema Abi. Uraa!

2002. aasta Majandusteaduskonna suvepäevade raames toimus Gustav Sule memoriaali memoriaal…